GIÁO DỤC QUẢNG NINH: 25 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

     

Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối về giáo dục và đào tạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương, qua 25 năm đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo sâu sát, trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD&ĐT Quảng Bình, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn,  sự đồng thuận của nhân dân, cùng với  nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn của các thế hệ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh trong ngành, giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh đã có những bước chuyển biến tích cực, tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, thu được những kết quả có ý nghĩa trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
         Hệ thống giáo dục và đào tạo, mạng lưới trường, lớp được mở rộng:
         Hệ thống giáo dục đào tạo được mở rộng hơn với đủ các cấp học mầm non, phổ thông, dạy nghề, hệ thống giáo dục chính quy, thường xuyên. Mạng lưới trường lớp được phát triển, sắp xếp hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của huyện, đáp ứng nhu cầu học tập của con em và người lao động trên địa bàn;
        Mạng lưới giáo dục và đào tạo hiện có 72 trường học và cơ sở giáo dục đào tạo, bao gồm: 15 trường Mầm non (MN); 22 trường Tiểu học (TH) trong đó có 01 trường bán trú;  16 trường Trung học cơ sở (THCS), trong đó có 01 trường phổ thông dân tộc nội trú, 01 trường phổ thông dân tộc bán trú; 03 trường trung học phổ thông (THPT); 01 Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề (GD-DN); 15 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Mỗi xã đều có trường MN, TH, THCS và TTHTCĐ. Trường THPT công lập theo cụm xã.
           Với mạng lưới đó đã thu hút trên 30.000 người đi học, tăng gấp đôi so với năm học 1990-1991. Đến nay tính bình quân cứ 03 người dân thì có 01 người đi học. Tỷ lệ huy động vào nhà trẻ tập trung đạt 28% (so với năm 1990 tăng 18%), vào mẫu giáo 99,8% (tăng 37% so với năm 1990, tăng 3,0% so với 2010); ở Tiểu học, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào trường đạt 99,9%, 100% trường tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày, 100% học sinh từ lớp 3 trở lên được học Tin học và Ngoại ngữ ; ở THCS tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 là 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT ngày càng tăng, đến nay đạt trên 85%; các Trung tâm GD-DN, TTHTCĐ mỗi năm thu hút hàng ngàn học viên tham gia học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Với một huyện kinh tế phát triển chưa cao thì đây là một tỉ lệ rất đáng phấn khởi.
           Đột phá về chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo:
           Song song với phát triển quy mô, số lượng, chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học, giáo dục ở các cấp học, bậc học thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả. Bằng những nỗ lực trong nhiều năm thực hiện nền nếp, kỷ cương trong dạy học, thi cử, đánh giá; đa dạng hoá các hình thức dạy học phù hợp với vùng miền, đến nay ở MN tỷ lệ cháu bán trú tại trường đạt 92%, tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 7%; Tỷ  lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học được giữ vững, Hoàn thành chương trình tiểu học 100%, tốt nghiệp THCS, THPT trên 98%. Học sinh thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học năm sau cao hơn năm trước, chỉ tính từ 2010 đến nay, toàn huyện đã có 3370 em thi đỗ vào các trường, trong đó có 2070 em đỗ vào Đại học, đã có nhiều em đỗ thủ khoa vào các trường Đại học.
       Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đại trà, hệ thống các trường trọng điểm chất lượng được phát triển, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng khiếu, chất lượng mũi nhọn được giữ vững và nâng cao. Học sinh đạt giải học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp huyện, cấp tỉnh, cấp  quốc gia ngày càng nhiều.
Hiệu quả đào tạo ngày một nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Đến nay  100% xã, thị trấn đều đạt chuẩn phổ cập từ mầm non đến trung học cơ sở, là đơn vị huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ II góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực của huyện, là cơ sở vững chắc để thực hiện phổ cập giáo dục 9 năm cho thanh thiếu niên trong những năm tới.
            Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
            Trong những năm qua, ngành đã quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (QLGD), xem đây là khâu then chốt nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đã có nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, trước hết là công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch đội ngũ và biên chế; chú trọng cả 3 mặt: bố trí-sử dụng, đánh giá-sàng lọc, đào tạo - bồi dưỡng. Hàng năm trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển lớp, học sinh, Phòng GD&ĐT đã chủ động cân đối đội ngũ về số lượng, trình độ, cơ cấu bộ môn để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện chặt chẽ việc đào tạo, đào tạo lại; tham mưu UBND huyện điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng, từng bước đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng.
Đến nay tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động toàn Ngành (MN, TH, THCS): 1544 người  (so với năm 1990 tăng 877 người, so với 2010 tăng 144 người). Tỷ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học đảm bảo theo quy định; đội ngũ thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy. 100% giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ cán bộ, giáo viên trên chuẩn tăng cao: MN: 72,46% ; TH: 93,8%; THCS: 77,9% (so với  2010:  MN tăng 36%, TH tăng 7%, THCS tăng 33%), cao hơn mức bình quân của tỉnh; 100% cán bộ quản lý, giáo viên biết sử dụng thành thạo máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học. Tổ chức Đảng trong nhà trường được quan tâm và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, 100% đơn vị, trường học có chi bộ Đảng độc lập với 1070 người, tỷ lệ công chức, viên chức là đảng viên đạt 75,8% ( tăng 10% so với 2010).
           Quan tâm và thực hiện hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng, xây dựng mô hình mới, nhân tố mới, tạo động lực mới nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay đã có thêm: 03 đơn vị được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba ; 06 đơn vị và 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 đơn vị đạt Cờ thi đua xuất sắc - dẫn đầu cấp học; Có 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 03 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú; 04 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 09 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 62 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Phòng GD&ĐT luôn hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mặt và lĩnh vực công tác đã bồi đắp thêm truyền thống của Ngành.
Kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong những năm qua có kết quả đáng phấn khởi, tự hào.
             Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục:
            Công tác xã hội hóa giáo dục đã được triển khai sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy được hiệu quả  rõ nét. Hội đồng giáo dục các cấp hoạt động có hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong việc chăm lo sự học cho con cháu, quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo cả về huy động số lượng, phát triển quy mô, đóng góp hỗ trợ xây dựng CSVC, tham gia các hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng dạy học. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở trường học, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, dòng họ trong huyện ngày càng được phát triển mạnh mẽ; huyện và các xã, thị trấn đã có chính sách khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, thi đỗ vào các trường đại học; kịp thời động viên học sinh nghèo vượt khó, cũng như khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải.
Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, tranh thủ các chương trình, dự án, tăng định mức đầu tư của huyện cho giáo dục và các chính sách hỗ trợ của huyện; huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và nhân dân để tăng trưởng CSVC, thiết bị dạy học, đến nay hầu hết các xã, thị trấn đều có trường học cao tầng, tỷ lệ phòng học kiên đạt trên 67% ( tăng 10% so với năm 2010), bộ mặt các nhà trường ngày một khang trang, sạch đẹp và thân thiện hơn, có 31 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 55,4% (tăng 12% so với 2010, phấn đấu xây dựng để cuối năm 2015 có thêm 05 trường đạt chuẩn).
          Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
          Đối với huyện ta, định hướng nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo trong 5 năm tới là: Hoàn thiện quy mô, mạng lưới trường, lớp hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đa dạng về hình thức và liên kết dạy nghề gắn nhu cầu xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020 có ít nhất 38% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6,  học sinh Tốt nghiệp THCS vào học THPT và tương đương đạt 90%. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ III ở 100% xã, thị trấn; quan tâm công tác giáo dục ở các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc, biên giới. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phấn đấu đến năm 2020 có 95% giáo viên tiểu học, trung học cơ sở có trình độ Đại học trở lên, giáo viên THPT có trên 20% trình độ Thạc sỹ. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường nguồn lực để tiếp tục tăng trưởng cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 có 85% số trường giữ vững và đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục và đào tạo; phối hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội.
            Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận của các bậc phụ huynh, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất định ngành GD&ĐT Quảng Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện phát triển mạnh mẽ, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và bền vững.
 
 
 

 

GIÁO DỤC QUẢNG NINH: 25 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

      Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối về giáo dục và đào tạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương, qua 25 năm đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo sâu sát, trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD&ĐT Quảng Bình, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn,  sự đồng thuận của nhân dân, cùng với  nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn của các thế hệ cán bộ quản lí, giáo...

Tin giáo dục Express
Tài nguyên
  Đăng nhập
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay
  • Tháng hiện tại
  • Tổng lượt truy cập
  Thăm dò ý kiến

  Bạn sử dụng ứng dụng gì để làm bài Elearning

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây